Сімейне читання

Останнє десятиріччя можна сміливо назвати періодом активного перетворення бібліотечної роботи. Діяльність наших бібліотек багатофункціональна та різнопланова: від видачі книг додому і в читальному залі, від запису в читацькому формулярі, до створення системи корпоративних каталогів і найскладнішого пошуку інформації в Інтернет, а також участі в проектній діяльності.


За останнє десятиріччя значні тpансфоpмації відбулися і в сім'ї, як особливому, унікальному соціальному інституті, який найпеpшим вводить дитину в світ духовної культури. Hеpівність можливостей, пеpш за все матеpіальних, пpоявляється вже з пеpших pоків життя дитини. В одних сім'ях освітою малюка займаються майже від наpодження, в інших - не займаються взагалі. Виник і пошиpюється пpошаpок дітей, які взагалі не ходять до школи. Тому потpібно, щоб читання, освіта спpиймалося в сім'ї, в суспільстві, як один з важливих засобів пеpедачі знань і досвіду поколінь, і навіть, як засіб досягнення додаткового матеpіального благополуччя чеpез високий інтелектуальний pівень, і, щоб сім'я, суспільство, цеpква, школа та ЗМК об'єднали свої зусилля в популяризації читання і формуванні культурної компетентності підростаючого покоління.
Тому багато бібліотек обирають основним напрямом своєї діяльності роботу із сім'єю. Адже установи культури залишаються одними з найважливіших установ соціальної сфери, які забезпечують культурно-виховний процес сім'ї, реально взаємодіючи з дитиною, батьками та місцевою громадою. Бібліотеки завжди прагнули підвищити свій вплив на сім'ю з метою реалізації можливостей і розвитку здібностей підростаючого покоління. В сучасному суспільстві бібліотеки стають відкритою соціально-культурною системою, яка прагне до діалогового міжособистісного спілкування, широкої соціальної взаємодії. Сьогодні, коли економічні труднощі торкнулися кожної сім'ї, добра розумна книга, сімейне читання повинні знову об'єднати людей, вдихнути любов в складні людські взаємостосунки.
На базі бібліотек-філії с. Фанчиково створено міні-куточок для спільного читання та спілкування дітей і батьків під назвою «Потяг до країни творчості»;
Проводяться широкі книжково-читацькі кампанії, використовуючи разом з традиційними формами (презентації кращих книг місцевих авторів, зустрічі з поетами і письменниками, читацькі конференції) популярні у молоді видовищні заходи (театр книги, цикли читацьких концертів, літературні конкурси та ігри, читацькі марафони.;
• активно використовуються в роботі програми сімейного читання, а також шкільні програми читання, розроблені у співпраці з шкільними бібліотекарями та вчителями.

Сьогодні особливо гостро встає проблема створення сімейних бібліотек, бібліотек для сімей, де всі її члени можуть підібрати літературу до душі, порадитися з психологом, поділиться з бібліотекарями своїми проблемами, подружитися з іншими сім'ями. Така бібліотека повинна допомогти і дітям і батькам. І це зрозуміло. Адже саме сім'я формує світосприймання людини, спосіб життя і ціннісні орієнтири.
Виховання інтересу до книги, розвиток навиків книжкової та інформаційної культури, уміння використовувати суспільні фонди будуть успішними тільки за умови тісної взаємодії бібліотеки із сім'єю.
Першочерговим завданням при організації сімейного читання  є організація і комплектування бібліотечного фонду згідно вибраної спеціалізації (Із загального складу книжкового фонду бібліотеки потрібно виділили на окремих стелажах літературу на допомогу організації вільного читання членів сім'ї, по культурі сімейних відносин, сімейній педагогіці, психології, включаючи довідкові видання. Протягом подальших літ здійснювати докомплектування необхідною літературою. Бажано розширити список періодичних видань.
Одночасно  розпочато роботу по виявленню потенційних читачів сімейного читання, їх потреб.
Кращими користувачами сімейного читання нашої бібліотеки є сім'я: Веспреймі, Шафі, Несух, Сусик, Гевді.
Для тих, хто читає всією сім'єю, у бібліотеці розроблені книжкові виставки:
«Ростемо разом з книгою»
«Книги для матусі і бабусі»
«Література як мікстура – «Читає мама, читає  тато, читаю я»
«Казковими стежинками»
«Почитаємо разом з мамою»
«Улюблені книги родини»На них пропонується широкий вибір літератури різноманітної тематики, а також художні, науково-популярні видання. Для батьків створено куточок під назвою "Інформаційне бюро для батьків", де можна знайти багато корисної інформації  по  вихованню маленького читача.
В рамках програми було проведено паралельне анкетування дітей і батьків. Порівняльний аналіз анкет розкриває повну картину читання дітей та батьків з однієї сім'ї, допомагає бібліотекарям правильно складати плани читання для всіх членів сім'ї, підібрати заходи і виставки щодо інтересів декількох сімей.
Спільними зусиллями виховуємо любов до читання
(рекомендаційний список літератури для батьків)
Освіта дитини починається з навчання читати і писати. І відбувається це здебільшого в родинному колі. У сім’ї прищеплюються і любов до книг, і отримання задоволення  від  процесу читання, і звичка бути постійно з книгою й неможливість існування без неї.               
Дитина відчуває духовну єдність із родиною тільки тоді, коли батьки усвідомлюють взаємозв’язок між розвитком молодшого покоління і освітнім рівнем старшого покоління.      
Рекомендуємо прочитати :
Книги
Горбатенко Л. П. Повчальні казки / Л. П. Горбатенко. - Х. : Промінь, 2007. - 48 с. : ілюстр.
Книга сказок для семейного чтения / [худож. С. Бордюг и др.]. - М. : Планета детства, 2003. - 295 с. : ил.
Таємниця твоєї душі : вибр. християн. оповід. й притчі для сім'ї та шк. / [упоряд. В. Семчука ; пер. Л. Миколаюк ; мал. І. Шкварок]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 414 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 403-405. 
Статті :

2012
Іванюк Сергій. Сергій Іванюк: "Не минулому судити майбутнє" : [проблема читання] / Іванюк, Сергій ; розмовляла Марія Матвієнко // Літературна Україна. - 2012. - № 16, 19 квіт. - С. 14.    
Слапчук Василь. Василь Слапчук: "У світі обов'язково є книжка, написана тільки для вас" / Слапчук, Василь ; розмовляла Ганна Протасова // Літературна Україна. - 2012. - № 18, 3 трав. - С. 14.
Чічкан Т. М. Виховуємо любов до читання / Т. М. Чічкан  // Шкільна бібліотека. - 2012. -
№ 5. - С. 87-89.
2011Дереза Людмила. Кінець епохи Гутенберга? : книга і читання в сучасному світі / Л. Дереза  // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2010. - № 2. - С. 2-5.
Ємець, Альона. Ілюстрація в дитячій книжці: читаємо, розглядаємо, спілкуємося / А. Ємець, О. Коваленко // Зростаємо разом. – 2011. - № 9. – С. 12-14.
        Ємець Альона. Проблеми вивчення сучасної дитячої літератури / А. Ємець // Початкова школа. - 2011. - № 6. - С. 35-37.
Ємець Альона. Як книги допомагають виховувати / А. Ємець // Зростаємо разом. - 2011. - № 1. - С. 16-18.- Продовж. № 2-4.
Іванова Яна. Проблеми дитячого читання та шляхи їх розвязання / Я. Іванова // Бібліотечний форум України. – 2011. - № 4. – С. 35-35.
Копач Г. С. Виховання у дітей інтересу до читання / Г. С. Копач // Шкільний бібліотекар. - 2011. -
№ 2. - С. 2-5.
Козак Інна. Вчимо малят читати за методикою М. О. Зайцева / І. Козак, Л. Ровінська  // Дошкільне виховання. - 2011. - № 12. - С. 18-21. - Бібліогр.: с. 21.
Скокова Л. Читання у структурі культурно-дозвіллєвих практик населення України / Л. Скокова  // Бібліотечна планета. - 2010. - № 1. - С. 14-17. - Бібліогр.: с. 17.
        
Продовжуючи роботу з сім'ями в бібліотеці заплановано здійснювати подальше вивчення читацьких інтересів, організацію виставок сімейної творчості, популяризацію літератури, що підвищує культуру сімейних відносин, а також провести конкурс сімейних читацьких формулярів і визначити родину, яка найбільше читала протягом року.
Роль книги і бібліотеки в роботі з сім'ями величезна. Завдяки работі із сем'єю бібліотеки житимуть довго, пому що любов до книги передається від бібліотекаря до батьків, а від батьків до дітей.
"З мамою і татом до бібліотеки"

Пам'ятки для батьків
"Як виховати маленького читача"
Щоб дитина полюбили книж­ку, процесс читання, бібліотекарю повинні допомагати батьки, учителі, по­трібно   задуматися над тим, як зробити книжку другом для ді­тей і помічником у їх вихованні. Це довга і клопітка праця, щоб досягнути успіху, доводиться ді­яти вдумливо і терпляче.
 З чого почати? Насамперед потрібно ознайомитися зі зміс­том багатьох дитячих книжок. Це допоможе краще зрозуміти дитя­чий світ, порівняти   дитину з ровесниками, іноді навіть зна­йти якийсь педагогічний прийом   Книжки пояснюють дітям світ, розвивають їхнє мислення, пам'ять, усне мовлення. Завдання   полягає в тому, щоб дитина правильно налаштувалася   на роботу з книгою,   зрозуміла, для чого потрібна книга, яка користь від неї. Дитяча література має перед собою мету — вихову­вати учнів книгою. Уже зма­лечку  треба готувати дитину до майбутньої професії,   виявляти зацікавленість дитини тією чи іншоюпрофесією і розвивати це захоплення. Виховуючи у дитині читача,  треба дбати, щоб змалку в неї ство­рювався читацький досвід.
Бібліотеки усіх типів, що працюють для дітей та керівників дитячого читання - батьків, вихователів, педагогів, фахівців в області видання і розповсюдження книги та інших, завжди можуть бути грамотними і ефективними помічниками, союзниками і партнерами для всіх тих, хто переймається проблемами дитячого читання. І наше головне завдання сьогодні - поставитися до цих проблем серйозно і вирішувати їх спільно, об'єднуючи наші зусилля.
    Дитина розпочинає своє знайомство зі світом у колі своєї родини. І звісно, батьки посідають головне місце у вихованні та формуванні ціннісних орієнтацій, світогляду, знайомлять з нормами поведінки, трудовими навичками.       Тож, шановні батьки, самевід вас залежить формування читацьких інтересів та культури читання вашої дитини. 
Шановні батьки, пам’ятайте!
         Діти повинні користуватися бібліотеками. Це корисно навіть тим, у кого вдома є багато книг. Дізнатися, що читають їхні товариші, поцікавитися новинками літератури, вибрати і прочитати книгу, яка тільки-но надійшла до бібліотеки, стати першим її читачем – все це приносить радість! І ви повинні постійно підтримувати це в дітях.
Як зацікавити дитину читанням?
v Сприяйте і постійно контролюйте читання своїх дітей.
v Подавайте добрий приклад своїй дитині, показуючи, як вам подобається читати книжки.
v Купуйте своїй дитині книжки, які задовольнять її індивідуальні потреби.
v Перегляньте книги, анотацію, звернення до читача, перш ніж купити дитині.
v Дбайте, щоб змалку в дитині створювався читацький досвід. Для цього знайомте її з різноманітною літературою.
v Привчайте свою дитину працювати з книжкою систематично, а не час від часу.
v  
Як правильно обговорити з дитиною прочитане?
·        З’ясуйте перед читанням чи під час читання незрозумілі слова.
·        Запитайте, чи сподобалося дитині прочитане.
·        Поцікавтеся, що нового вона довідалась.
·        Попросіть дитину розповісти про головного героя, найцікавіші епізоди.
·        Які слова і вирази запам’яталися?
·        Чого навчилась книжка?
·        Запропонуйте дитині намалювати малюнок до епізоду, який їй найбільше сподобався, вивчити уривок, якщо це вірш.
Побажання
Батьки виховують дітей особистим прикладом.
Тому:
Ø Вдома повинні бути власні книги у дорослих та дітей;
Ø Збирайте не рідкісні книги, а необхідні цікаві вам і вашим дітям.
Вдумайтеся у ці слова:
«На землі існує три головні цінності, три чуда: хліб, щоб народ завжди був здоровий і сильний; жінка, щоб не обривалася нитка життя; книга, щоб не обривався зв'язок часів».
Було б надзвичайно добре, щоб одне із чудес – книга, зайняла в кожній родині чільне місце.


"Шість правил для батьків - розумних користувачів Інтернету"

Розмістіть комп’ютер у кімнаті, яку використовують усі члени родини. 
    Іноді діти тримають у секреті те, що вони користуються Інтернетом. Вони можуть не бажати того, аби їх батьки були у курсі їх дій в мережі. Важливо не реагувати досить емоційно, а зробити все можливе, аби зняти цю психологічну напругу.
   

 Обговорювати можливі труднощі легше, коли комп’ютер знаходиться у спільній кімнаті. Крім того, ви можете використовувати Інтернет разом із дитиною. Таким чином, розмови про Інтернет та контроль за його використанням стануть повсякденною частиною вашого родинного життя.
2. Використовуйте будильник для обмеження часу, якій дитина проводить в Інтернеті.
    Заздалегідь погодьте тривалість перебування в
Інтернеті.
    Бажано визначити час перебування дітей в он-лайні. Час, проведений за комп’ютером, необхідно обмежити для того, аби не нанести шкоду стану здоров’я дитини. Ігрова комп’ютерна залежність стала великою проблемою
у всьому світі.
    Обговоріть час перебування дитини в Інтернеті та домовтесь про використання будильника. Таким чином ви уникнете можливих конфліктних ситуацій.


3. Використовуйте технічні засоби захисту: функції батьківського контролю в операційній системі, антивірус та спам-фільтр. 
    Для роботи за комп’ютером зовсім необов’язково знати всі його функціональні можливості. Запросіть спеціаліста, якій налаштує операційну систему вашого комп’ютера та покаже, як працювати із батьківським контролем. Краще один раз побачити, аніж багато разів почути. Не використовуйте у себе вдома комп’ютер, якій технічно є незахищеним.
     Також ви можете пройти он-лайн навчання та навчитись найбільш ефективно використовувати функції безпеки браузера та
самостійно налаштовувати батьківський контроль.
    Встановіть Microsoft Security Essentials зараз, і ваш комп’ютер буде захищеним у реальному часі від вірусів, програм-шпигунів та інших зловмисних програм.

4. Створіть «Сімейні інтернет-правила», що містять правила он
-лайн безпеки для дітей. 
    Діти навчаються шляхом експериментування. Якщо ви зацікавлені у тому, аби ваша дитина навчалась не на своїх власних помилках — якомога частіше обговорюйте теми, пов’язані із Інтернетом. Ви можете розказати, наприклад, про достовірність інформації, розташованої в мережі. Так ви невимушено створите свої «родинні правила» Інтернет
безпеки. Традиції, норми та правила, які закріпились у родині — довговічні.


5. Проводьте більше часу із дитиною. Всіляко заохочуйте обговорення тем, пов’язаних з Інтернетом.
    

В житті кожного трапляються помилки. Немає потреби сприймати помилки дітей як життєву проблему. Будуйте довірливі стосунки задля того, аби бути впевненими, що у будь-якій ситуації дитина звернеться за допомогою саме до вас. Щоб не сталось, ваша дитина повинна бути впевненою, що у будь якій ситуації вона може розраховувати на вашу підтримку та прийняття. Гарний рецепт побудови довірливих відносин — щоденне спілкування та спільне проведення вільного часу. В невимушеній ситуації набагато легше обговорювати «складні» питання.


6. Навчайте дітей критично ставитися до інформації в Інтернеті і не повідомляти конфіденційні дані
он-лайн. 
    Повідомте дитині, що практично кожен може створити свій сайт, і при цьому ніхто не може проконтролювати достовірність інформації, розташованої на такому сайті. Навчіть дитину використовувати інформацію із різних перевірених джерел
Джерело: http://onlandia.org.ua

1 коментар:

  1. Марія Олексіївна! Ви дуже добре працюєте! Мені все сподобалося. Успіхів Вам в роботі, здоровя, наснаги! Колега з Кіровоградщини.

    ВідповістиВидалити